Rust in je hoofd, sterk in je lijf! Vérum verleent begeleiding voor jongeren en volwassenen die meer rust willen vinden in hun dagelijkse leven. 

Onze huidige maatschappij schenkt jammer genoeg veelal enkel aandacht aan ons denken, waardoor we het contact met ons lichaam verliezen. Deze levensstijl zorgt voor heel wat mensen vroeg of laat voor problemen. 

Vérum wil streven naar een leven waarin depressie en burn-out minder kans maken. 

Vérum ondersteunt personen die ervaren dat zij op één of andere manier 'vast' gelopen zijn. Grotere en minder grote kwetsuren uit het dagelijkse leven zorgen ervoor dat we op bepaalde levensgebieden niet meer vlot kunnen functioneren. 

Heel vaak gaan mensen als gevolg van dagelijkse gebeurtenissen in het hoofd gaan leven, waardoor ze het contact met het lichaam verloren zijn. Vérum streeft ernaar mensen uit het hoofd terug in het lichaam te brengen. Van daaruit worden blokkades opgeheven en gaan mensen weer vlotter functioneren. 

Een vorm van in het hoofd gaan leven uit zich vaak in perfectionisme.