de verdediging en behartiging van Uw belangen in gerechtelijke procedures (u vindt hier een niet-limitatieve lijst van de materies waar wij u graag in bijstaan): dit zowel indien u wordt gedagvaard of zelf een procedure wenst op te starten; juridische adviezen voor particulieren en bedrijven (B2B en B2C) inclusief contractdrafting en nazicht alsmede juridische bijstand in diverse onderhandelingen Advocatenkantoor Bram Van Acker staat voor een efficiënte dienstverlening waarbij kwaliteit hoog in het vaandel wordt gedragen. U als cliënt bent bij ons geen nummer. Steeds zal met U vooraf een kosten/baten – analyse worden gemaakt zodat u zeker en vast niet nodeloos op kosten wordt gejaagd. U mag rekenen op een persoonsgerichte, individuele aanpak waarbij u gedurende het gehele proces zal worden begeleid en bijgestaan. U zal steeds op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken. Bereikbaarheid is dan ook een van onze grote troeven. Indien U nog vragen heeft waarop u niet direct een antwoord vindt op deze website, mag U ook uiteraard steeds contact opnemen. U vindt hier de contactgegevens alsook een formulier waarbij U vrijblijvend Uw vraag kan stellen.