De Stoop Distillery

Herkomst

De merknaam DE STOOP is afkomstig van de familienaam "De Stoop", die in Gent in 1868 een distillerie begon en op artisanale manier tal van alcoholische dranken produceerde.

De merknaam werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw overgenomen door Willy Van Ruyskensvelde, stichter van Willy's Distillery te Merelbeke. Toen Wijnhuis Bollaert bij stopzetting van Willy's Distillery de zaak in 2002 overnam werd de oude merknaam eveneens overgenomen.

Deze staat namelijk garant voor ambachtelijke kwaliteit op basis van de aloude recepten en de bereidingswijze van de producten die heden ten dage nog steeds halfautomatisch geproduceerd worden.

Zaakvoerders Luc en Freddy Bollaert wensen u alvast welkom en hopen dat deze site u mag helpen méér over onze producten te vernemen. U kan natuurlijk ook altijd persoonlijk contact opnemen met ons, hetzij per telefoon, per fax of per email. 

Kwaliteits distilleerder

Alcohol ontstaat door gisting van suikers. Die zijn uiteraard rijkelijk in de natuur te vinden doch op het eerste zicht niet in graansoorten (gerst, rogge, tarwe,...). Door graan evenwel te "mouten" wordt een deel van het zetmeel omgezet in suikerverbindingen. Door natuurlijke gisting kan men alcoholische dranken verkrijgen van hoogstens 15 procent alcoholpercentage omdat gistcellen in een milieu van hoger dan 15% afsterven zodat verdere gisting onmogelijk is. Om een hoger alcoholpercentage te krijgen dient men te distilleren. Distilleren is gebaseerd op het principe dat elke (vloei)stof in de natuur een verschillend kookpunt heeft.

Aldus heeft alcohol een kookpunt van ca. 79 °C.Verwarmt men dus een drank die alcohol bevat tot bv. 80 ° C., dan zal de alcohol beginnen koken maar het aanwezige water niet want we weten allen dat water slechts bij 100 ° C. kookt. Eens het kookpunt bereikt, wordt een vloeistof (in ons geval alcohol) dampvormig en ontsnapt uit de overige vloeistof. Deze damp wordt dan opgevangen en dit noemt men "distilleren".

De naam "jenever" is afgeleid uit het feit dat graanalcohol gedistilleerd wordt of vermengd wordt met een aftreksel van de jeneverbes. Deze bes heeft niets met één of andere aalbes te maken maar groeit aan aan sparachtige, stekelige struik, die in vele tuinen te vinden is en zelfs in vorm kan gesnoeid worden.

De productie van het ganse De Stoop assortiment gebeurt thans op halfautomatische wijze in een gloednieuwe productie-afdeling waar men streeft naar het behoud van het artisanaal karakter en niet naar massaproductie. Met strikte inachtneming van de voorgeschreven strenge hygiënische normen.


Het rijpingsmagazijn

De oude jenever van 38° wordt gedurende jaren gerijpt in eikenhouten vaten. Eigenaardig genoeg gebeurt dit in een doorzichtige maar gesloten ruimte die evenwel niet toegankelijk is, ook niet voor de eigenaars-producenten zelf. Een stevig oudmodisch slot sluit immers die ruimte af, is verzegeld door de Accijnsdiensten en kan enkel geopend worden door de Accijnsambtenaren zelf. De reden voor deze merkwaardige werkwijze ligt bij de accijnsrechten die op alcoholische dranken worden geheven en die een hoog bedrag vertegenwoordigen dat, samen met de BTW van 21 %, afhankelijk van het alcoholgehalte van de gemaakte dranken, zelfs tot drievierden van de kostprijs uit kan maken.

Gezien de graanjenever 5 jaar gerijpt wordt op eikenhouten vaten wenst Distillery De Stoop de accijnsrechten slechts te betalen na de rijping, zoniet moet er een prefinanciering komen waarbij veel geld komt kijken dat geen enkel rendement oplevert. Dat is dan de reden van dit “gesloten entrepot” waar men slechts de accijnsrechten moet betalen nadat, in bijzijn van de Accijnsdiensten, het benodigde aantal gerijpte vaten uit het magazijn wordt genomen, waarna het magazijn terug verzegeld wordt.

Een ietwat moeilijke procedure voor de leek wellicht, maar de nodige uitleg werd ter plaatse deskundig verstrekt. In totaal liggen ongeveer een 70-tal eikenhouten vaten met een inhoud van 225 liter te rijpen aan een alcoholgehalte van 57 graden alcohol om na rijping te worden versneden met water tot een eindproduct van 38° alcohol.