Advocaat Bram Van Acker

  • de verdediging en behartiging van Uw belangen in gerechtelijke procedures (u vindt hier een niet-limitatieve lijst van de materies waar wij u graag in bijstaan): dit zowel indien u wordt gedagvaard of zelf een procedure wenst op te starten;
  • juridische adviezen voor particulieren en bedrijven (B2B en B2C) inclusief contractdrafting en nazicht
  • alsmede juridische bijstand in diverse onderhandelingen

Advocatenkantoor Bram Van Acker staat voor een efficiënte dienstverlening waarbij kwaliteit hoog in het vaandel wordt gedragen. U als cliënt bent bij ons geen nummer.

Steeds zal met U vooraf een kosten/baten – analyse worden gemaakt zodat u zeker en vast niet nodeloos op kosten wordt gejaagd

U mag rekenen op een persoonsgerichte, individuele aanpak waarbij u gedurende het gehele proces zal worden begeleid en bijgestaan. U zal steeds op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken. Bereikbaarheid is dan ook een van onze grote troeven.

Indien U nog vragen heeft waarop u niet direct een antwoord vindt op deze website, mag U ook uiteraard steeds contact opnemen. U vindt hier de contactgegevens alsook een formulier waarbij U vrijblijvend Uw vraag kan stellen.